Polityka prywatności

1. Klient składając zamówienie, wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji. Zakres zbieranych danych dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Baza danych klientów sklepu sruby24.pl jest zgłoszona, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO).

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu sruby24.pl są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówień i obsługi klienta. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo firmom transportowym. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

4. Administratorem danych osobowych jest MIX-MET Katarzyna Borowiak. Klient ma prawo wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie.


Produkt dodany do porównania