Gwinty są używane powszechnie w wielu urządzeniach. Warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na ich temat, które ułatwią nam dobór odpowiednich do naszych potrzeb narzędzi.

Czym w ogóle jest gwint? Jest to śrubowe nacięcie, czyli rowek ukształtowany spiralnie na powierzchni zewnętrznej lub wewnętrznej elementu. Powierzchnia ta może być walcowa lub stożkowa. Komplementarne gwinty zewnętrzne i wewnętrzne są tak dobrane pod względem kształtu, że idealnie do siebie pasują. Dzięki ruchowi obrotowemu gwinty przesuwają się względem siebie, umożliwiając połączenie lub rozłączenie elementów. 

Rodzaje gwintów 

Oprócz podstawowego podziału na gwint wewnętrzny i zewnętrzny oraz stożkowy i walcowy, dla użytkownika istotne są jego podstawowe parametry takie jak średnica rdzenia, średnica gwintu, kąt zarysu gwintu i średnica podziałowa.

Jeśli zamierzamy kupić śruby, koniecznie zwróćmy uwagę na to, czy gwint znajduje się na całej długości trzpienia, czy  tylko na jej części. 

Oprócz podstawowych parametrów gwinty można podzielić ze względu na inne cechy takie jak:

  • kształt (prostokątny, okrągły, trójkątny, stożkowy, toczny, metryczny, walcowy i inne);
  • przeznaczenie (pociągowy, złączny);
  • skok (drobnozwojny, grubozwojowy);
  • sposób skręcania (lewy, prawy);
  • krotność (pojedynczy, dwukrotny, wielokrotny).

Najbardziej rozpowszechnioną klasyfikacją jest podział gwintów ze względu na system miar. Gwinty metryczne to takie, które są znormalizowane przez Polską Normę. Ich kąt zarysu wynosi 60°, a wymiar skoku podaje się w milimetrach. Oznacza się je literą M i cyframi, na przykład M5, M20. Z kolei gwinty calowe, które dominują w hydraulice i gazownictwie oraz na rynku amerykańskim mają podaną liczbę zwoi na jeden cal, natomiast kąt zarysu wynosi 60 lub 55° (oznaczany literami, na przykład UN, UNC).  

Często spotykanym kryterium jest również stosunek podziałki do średnicy. W tym wypadku wyróżniamy gwinty: zwykłe (zgodne z Polską Normą), drobne i grube.

Mnogość rodzajów i klasyfikacji gwintów może przerażać początkującego majsterkowicza. Warto jednak wiedzieć, jak ogromny mamy wybór. W razie wątpliwości, jaki gwint będzie dla nas odpowiedni, zawsze można zapytać specjalistów o pomoc. Z pewnością w szerokiej ofercie znajdą coś, co spełni nasze oczekiwania.